Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

ΑΓΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑΣ ΨΥΧΑΣ!!

 

Είπεν ο Μέγας Αντώνιος:

«Έχοντας τον φόβο του Θεού ζωντανό στη σκέψη μας, να θυμόμασθε πάντοτε τον θάνατο...

Να μισήσουμε τον κόσμο και όλα τα του κόσμου, να μισήσουμε κάθε σαρκική ανάπαυση, να απαρνηθούμε τη κοσμική ζωή αυτή, ώστε να ζήσουμε με τον Θεόν...

Να θυμάσθε, τί υποσχεθήκατε στον Θεόν, διότι αυτό θα μας το ζητήσει την ημέρα της κρίσεως...

Ας δοκιμασθούμε λοιπόν με την πείνα, την δίψα και την στέρηση των ενδυμάτων...

Ας αγρυπνήσουμε, ας πενθήσουμε, ας στενάξουμε μέσα από την καρδιά μας...

Ας ερευνήσουμε αν γίναμε άξιοι του Θεού...

Να αγαπήσουμε την θλίψη, γιά να βρούμε τον Θεόν...

Να καταφρονήσουμε την σάρκα, γιά να σωθή η ψυχή μας…»!

 

Μέγα Γεροντικό.