Παρασκευή 3 Μαΐου 2024

ΤΟ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ, ΒΙΟΥΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ!!!


 

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΚΗΣ ΘΥΣΙΑΣ!!!


 

«ΤΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΝ», ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΝ, ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ!!!