Σάββατο 22 Απριλίου 2023

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!!

 

«Ο ΥΠΟΚΑΤΩ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΣΕΙΤΑΙ;;»!!!

1.Μπορούμε να πούμε ότι, η κατοικία και η ανάπαυσις του Αγίου Πνεύματος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η πραότητα και όλες οι άλλες Εντολές του Χριστού μας! Εκείνος που θέλει να φθάσει μέσω όλων αυτών των αρετών, στην τελειότητα, ας κάνει σύντροφό του την προσευχή! Μέσω της προσευχής, αποκτά όλες τις αρετές, αλλά και την μητέρα τους, που είναι η ταπεινοφροσύνη! Ο ταπεινός δεν πέφτει ποτέ! Πού, δηλαδή, να πέσει εκείνος που έχει τον εαυτό του κάτω από όλους;; Ώστε η υψηλοφροσύνη είναι μεγάλη κατάπτωση, ενώ αντίθετα μεγάλη εξύψωση και μεγάλο αξίωμα είναι η ταπεινοφροσύνη!