Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΟΦΕΛΟΣ!!

  

<< Οι πειρασμοί παραχωρούνται γιά να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθή η ψυχή. Είναι και αυτοί δείγμα του Θείου Ελέους. Γι’ αυτό, άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Η ελπίδα στο Θεό, δεν οδηγεί ποτέ στην απελπισία. Οι πειρασμοί φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός ξέρει την αντοχή του καθενός μας και παραχωρεί τους πειρασμούς κατά το μέτρο των δυνάμεών μας. Να φροντίζουμε, όμως, και εμείς να είμασθε άγρυπνοι και προσεκτικοί, γιά να μη βάλουμε μόνοι μας τον εαυτό μας σε πειρασμό...

Ο ΘΕΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΝ!!