Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΟΦΕΛΟΣ!!

  

<< Οι πειρασμοί παραχωρούνται γιά να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθή η ψυχή. Είναι και αυτοί δείγμα του Θείου Ελέους. Γι’ αυτό, άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Η ελπίδα στο Θεό, δεν οδηγεί ποτέ στην απελπισία. Οι πειρασμοί φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός ξέρει την αντοχή του καθενός μας και παραχωρεί τους πειρασμούς κατά το μέτρο των δυνάμεών μας. Να φροντίζουμε, όμως, και εμείς να είμασθε άγρυπνοι και προσεκτικοί, γιά να μη βάλουμε μόνοι μας τον εαυτό μας σε πειρασμό...

Εμπιστευθήτε στο Θεό τον Αγαθό, τον Ισχυρό, τον Ζώντα, και Αυτός θα σας οδηγήσει στην ανάπαυση. Μετά τις δοκιμασίες, ακολουθεί η πνευματική χαρά. Ο Κύριος παρακολουθεί όσους υπομένουν τις δοκιμασίες και τις θλίψεις γιά τη δική Του αγάπη!! Μη λιποψυχήτε λοιπόν και μη δειλιάζετε!

Δεν θέλω να θλίβεσθε και να συγχύζεσθε γιά όσα συμβαίνουν, αντίθετα στη θέλησή σας, όσο δίκαιο και εάν έχετε. Μιά τέτοια θλίψη μαρτυρεί την ύπαρξη εγωισμού. Προσέχετε τον εγωισμό, που κρύβεται κάτω από τη μορφή του δικαιώματος. Προσέχετε και την άκαιρη λύπη, που δημιουργείται ύστερα από έναν δίκαιο έλεγχο. Η υπερβολική θλίψη, γιά όλα αυτά είναι του πειρασμού. Μία είναι η αληθινή θλίψη. Αυτή που δημιουργείται, όταν γνωρίσουμε καλά την άθλια κατάσταση της ψυχής μας! Όλες οι άλλες θλίψεις, δεν έχουν καμμιά σχέση με τη Χάρη του Θεού>>!!!

 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (1846-1920)