Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ ΖΩΗΣ!!!

Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΡΘΩΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΩ!!!


 

«Όσοι γνωρίζουν τον Θεόν:

Γεμίζουν από αγαθές σκέψεις γιά όλα τα προβλήματα και επιθυμώντας τα Ουράνια, καταφρονούν τα βιοτικά!

Αυτοί, ούτε σε πολλούς αρέσουν, αλλά ούτε αυτοί αρέσκονται με πολλούς. Γι’ αυτό όχι μόνον μισούνται, αλλά και κατακοροϊδεύονται από τους πολλούς ανοήτους…

Ανέχονται όλα τα παθήματα της πτωχείας, επειδή γνωρίζουν ότι, όσα φαίνονται στους πολλούς κακά, είναι γι’ αυτούς αγαθά! Και αυτό διότι, όποιος αντιλαμβάνεται τα Ουράνια, πιστεύει εις τον Θεόν, επειδή γνωρίζει ότι, όλα είναι δημιουργήματα της Θελήσεώς Του!