Σάββατο 2 Απριλίου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ!

Ο λύκος κάποια στιγμή γέρασε και αδύναμος όπως ήταν, δεν μπορούσε πλέον να κυνηγήσει. Επήγε λοιπόν σε μία σπηλιά, εκάθησε εκεί και άρχισε να φωνάζει στα περαστικά ζώα:

«Αχ καλά μου ζώα, γέρασα πια, και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα ζήσω. Όμως, θέλω έστω και αργά να ξεχάσουμε όλα τα παληά, τότε που σας κυνηγούσα, γιά να σας φάω. Θέλω τώρα να κάνουμε συνθήκη ειρήνης, αγάπης και να μονιάσουμε. Να γίνουμε “ένα”».

Από την σπηλιά του λύκου πέρασαν ο λαγός, το ελαφάκι, το κουνάβι, και άλλα πολλά ζώα. Τον επίστεψαν, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και επήγαν κοντά του, γιά να γίνουν “ένα”. Αυτός όμως τα κατασπάραξε και εχόρτασε την πείνα του, γεμίζοντας την είσοδο της σπηλιάς με κόκκαλα...

ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ!!