Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΕΝΘΟΣ!!

 

Ένας αδελφός, προχωρημένος στην πνευματική ζωή, την ώρα που έκαμνε τον κανόνα του μαζί με τον συνασκητή του, του ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του και τότε, σταματούσε να λέει τον ψαλμό.

Μιά φορά ο συνασκητής του, τον παρακάλεσε να του πει τί σκέπτεται την ώρα του κανόνα και κλαίει τόσο πικρά.

Αυτός του είπε:

«ΙΔΕ Η ΜΗΤΗΡ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ» (Μαρκ.Γ΄34΄)!!!