Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΦΙΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

 

Η ψυχή, που θέλει να μείνει παρθένος και να ενωθή με το Θεό, δεν πρέπει ν’ απομακρύνεται μόνον από φανερά αμαρτήματα, όπως η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, και τα όμοια, αλλά, με συστηματικό αυτοέλεγχο, και από τα αφανή και κρύφια. Δηλαδή, από την επιθυμία, κενοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά την Αγία Γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι εξ ίσου φοβερά και επικίνδυνα, με τα εξωτερικά!

«Η ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ, ΘΕΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΣΤΙΝ» (ι.Χρυσόστομος)!!!