Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ!!

 

Ο γ. Αρσένιος ο Σπηλαιώτης, κάποτε εδιηγήθηκε στους υποτακτικούς του την εξής ωφέλιμη ιστορία, από τους παλαιούς Πατέρες:

 << Κάποιος είχε τρεις φίλους. Με τον πρώτο φίλο, κάθε ημέρα περνούσε καλά. Είχε και δεύτερο όπου και με εκείνον περνούσε καλά. Όχι όμως όπως με τον πρώτο. Λιγότερο καλά. Είχε και τρίτο φίλο… Δυστυχώς τον έβλεπε κάπου-κάπου, αλλά πιό ψυχρά.

Κάποια στιγμή, ήλθε είδηση από τον Βασιλιά, ότι κατηγορείται γιά κάποιο έγκλημα και ότι πρόκειται να δικασθή γι’ αυτό.

Τρέχει στον πρώτο φίλο του και του λέει:

«Φίλε μου, ο Βασιλιάς ζητάει να με δικάσει γιά κάποιο έγκλημα και σε παρακαλώ βοήθησέ με και έλα να με υπερασπισθής ενώπιον του Βασιλέα».

Και ο φίλος τού απαντά:

«ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΖΗΣΩΜΕΝ» (Α’ Πέτρου Β’24’)!!!