Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ (!!!) ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ!!


«Ουδέποτε Έθνος ηυδαιμόνησε και εμεγαλούργησε εν τω κόσμω τούτω, άνευ ισχυρών ηθικών ελατηρίων. Έν δε των ελατηρίων τούτων, και το ισχυρότατον Πάντων, είναι η Θρησκεία»!!!
                                                         
                                                      Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891).
  
Ο μεγάλος και σοφός Εθνικός ιστορικός μας Κων. Παπαρρηγόπουλος, εκτός των άλλων, μας έδωσε και το σημαντικώτατο αυτό δίδαγμα, για να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς την ευλογία του Θεού, είμασθε καταδικασμένοι σε αφανισμό…