Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ (!!!) ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ!!


«Ουδέποτε Έθνος ηυδαιμόνησε και εμεγαλούργησε εν τω κόσμω τούτω, άνευ ισχυρών ηθικών ελατηρίων. Έν δε των ελατηρίων τούτων, και το ισχυρότατον Πάντων, είναι η Θρησκεία»!!!
                                                         
                                                      Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891).
  
Ο μεγάλος και σοφός Εθνικός ιστορικός μας Κων. Παπαρρηγόπουλος, εκτός των άλλων, μας έδωσε και το σημαντικώτατο αυτό δίδαγμα, για να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς την ευλογία του Θεού, είμασθε καταδικασμένοι σε αφανισμό…

Ούτως ει άλλως, και ο Πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος, ως βασικά στοιχεία της υπάρξεως ενός Έθνους θεωρεί: «Το όμαιμον, το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον»!!!
Μετά από τα ανωτέρω, μπορούν να έλθουν οι «ψευτοπροοδευτικάριοι διεθνιστές» και οι υπηρέτες της «νέας τάξης πραγμάτων», να ανατρέψουν αυτά τα οποία διαχρονικά έχουν περάσει στην συνείδηση όλων των Εθνών  παγκοσμίως;;;
Έχουν, επίσης, την δυνατότητα να μετατρέψουν, σύμφωνα με τα σοφά λόγια του Αγίου Παϊσίου, «τα ωργανωμένα Έθνη, που μοιάζουν με πανέμορφα κεντητά χαλιά, σε… κουρελούδες»;;;