Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΗΣ!!!

 

 Λέγει κάποιος αδελφός:

«Εγώ αββά, από τότε που άρχισα να μονάζω, ψάλλω την Ακολουθία του κανόνα των ωρών, σύμφωνα με την Οκτώηχο».

 Αποκρίθηκε τότε ο σοφός γέροντας:

«Γι’ αυτό αδελφέ μου, φεύγουν από σένα η κατάνυξη και το πένθος. Θυμήσου τους μεγάλους Πατέρες, πως, παρόλο που ήταν αμόρφωτοι και δεν γνώριζαν ούτε ήχους ούτε τροπάρια παρά μόνο λίγους ψαλμούς, έλαμψαν ως αστέρες στον κόσμο. Τέτοιοι ήταν ο αββάς Παύλος ο απλούς, ο αββάς Παμβώ, ο αββάς Απολλώ και οι λοιποί Θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι και νεκρούς ανέστησαν και μεγάλα θαύματα έκαναν και την εξουσία εναντίον των δαιμόνων είχαν λάβει από το Θεό, όχι με τα ψαλσίματα, τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή, που γίνεται με συντετριμμένη καρδία και νηστεία! Με αυτά παραμένει, αδιαλείπτως ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδία και δυναμώνει το πένθος, που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και κάνει το νου καθαρότερο από το χιόνι!

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ!!