Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΚΑΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΨΥΧΩΝ!!!

 

<<…Μοναχοί, ιερείς, επιστήμονες, νέοι και νέες, απλοί άνθρωποι από διάφορα σημεία, όχι μόνο των Πατρών, αλλά και από όλη, σχεδόν, την Ελλάδα, ήρχοντο κοντά στο πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, γιά να εξομολογηθούν, γιά να του εκθέσουν τα προβλήματά τους, τον πόνο τους, τις δυσκολίες τους και να λάβουν την συμβουλή του.

Όλοι τον έβλεπαν ως άγιο άνθρωπο!

Γιά τα αναρίθμητα αγαπητά πνευματικά του τέκνα υπήρξε σ’ όλη του την ζωή «Πατέρας» με την Αποστολική έννοια του όρου:

«Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας…» (Α' Κορινθ. Δ΄15΄)!!!

Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος (1901-1966) γράφει μεταξύ άλλων γιά τον Άγιο γέροντα Γερβάσιο:

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΥΠΑΚΟΗΣ!!!