Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

«ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ»!!!


Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

Φαντασθήτε έναν κύκλο χαραγμένο με διαβήτη στη γη, που έχει ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσο ακριβώς του κύκλου. Υποθέστε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος και το κέντρο του κύκλου ο Θεός. Οι ευθείες γραμμές, που οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο, υποθέστε ότι είναι οι δρόμοι, δηλαδή οι διάφοροι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Όσο μπαίνουν οι άνθρωποι προς τα μέσα, ποθώντας να πλησιάσουν τον Θεόν, τόσο ευρίσκονται κοντά και στον Θεόν και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν τον Θεόν, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Και όσο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, τόσο πλησιάζουν και τον Θεόν.