Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

 

        Ένας νέος γύρω στα είκοσι πέντε, με την έπαρση της ηλικίας του, απαιτούσε από τον πατέρα του την αγορά του διπλανού μαγαζιού και την προέκταση της επιχειρήσεώς τους. Σύμφωνα με την εμπειρία του πατέρα, η πράξη αυτή δεν ήταν καθόλου σωστή από εμπορική  και οικονομική άποψη. Γι' αυτό ο πατέρας κατέφυγε στον Άγιο Πορφύριο, για να τον συμβουλευθή.

       Ο Άγιος Πορφύριος με το χάρισμα της διοράσεως και της διακρίσεως, του είπε:

Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ… ΘΥΜΟΣ!!