Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Ορθόδοξη Ρωσική Χριστιανική Ταινία μικρού μήκους.

 

Η ταινία αναφέρεται στην περίοδο μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1941-1945. Τότε, φτώχεια, πείνα και ανέχεια επικρατούσαν σ’ όλη την Ρωσία, ενώ σχεδόν  κάθε οικογένεια επερίμενε την επιστροφή γονέων, συζύγων και παιδιών, που είχαν πάρει μέρος στον Πόλεμο. Πολλές φορές, αντί της επιστροφής των αγαπημένων τους προσώπων, ελάμβαναν από την Κυβέρνηση, επιστολές με πιστοποιητικά θανάτου…

Εκείνη την εποχή, το Κομμουνιστικό Καθεστώς του Στάλιν, επολεμούσε την Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία και όλους τους εκπροσώπους Της, με πρωτόγνωρο μίσος…

Τα υπόλοιπα θα σας συγκινήσουν και διδάξουν συγχρόνως, με την προσεκτική παρακολούθηση, μαζί με την οικογένεια σας, της ωραίας αυτής ταινίας!

ΤΟ ΘΕΪΚΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ!!!