Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!!

 

<<Ο Θεός, εδημιούργησε με τον Λόγο Του, τα διάφορα γένη των ζώων και γιά τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως γιά παράδειγμα, ωρισμένα να τον τρέφουν και κάποια άλλα να τον υπηρετούν. Τον άνθρωπο τον εδημιούργησε, και γιά να προσέχη με θαυμασμό τα ζώα και τα έργα τους, και να ευχαριστή τον Θεόν!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩΜΕΝ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ!!