Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!!

 

<<Ο Θεός, εδημιούργησε με τον Λόγο Του, τα διάφορα γένη των ζώων και γιά τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως γιά παράδειγμα, ωρισμένα να τον τρέφουν και κάποια άλλα να τον υπηρετούν. Τον άνθρωπο τον εδημιούργησε, και γιά να προσέχη με θαυμασμό τα ζώα και τα έργα τους, και να ευχαριστή τον Θεόν!

Να προσέχουν, λοιπόν, πάρα πολύ οι άνθρωποι, μήπως συμβή και πεθάνουν όπως τα άλογα ζώα, χωρίς να δουν και να νοιώσουν τον Θεόν.

Πρέπει ακόμη να καταλάβει ο άνθρωπος ότι, ο Θεός είναι Παντοδύναμος, και τίποτε δεν υπάρχει χωρίς να την θέλησή Του! Εκείνος εδημιούργησε και δημιουργεί από το μηδέν, με μόνο τον Λόγο Του>>!!

Μέγας  Αντώνιος (251-356)