Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩΜΕΝ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ!!

 

 

«Όποιος πιστεύει ότι τα αμαρτήματά του

είναι μικρά, πέφτει σε μεγαλύτερα»!!

 Άγιος Ισαάκ ο Σύρος