Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΟΝΕΙΣ!!

 

Ένας γιός, πήγε τον ηλικιωμένο πατέρα του σε ένα καλό εστιατόριο, γιά να του προσφέρει ένα όμορφο γεύμα. Ο πατέρας, εκτός της μεγάλης ηλικίας του, ήταν και αρκετά αδύναμος. Ενώ, λοιπόν, έτρωγε, λερωνόταν, λόγω της φυσικής αδυναμίας του. Κάποιοι πελάτες σε διπλανά τραπέζια, παρακολουθώντας τον γέροντα πατέρα, έδειχναν αδιάκριτα την δυσφορία τους. Ο γιός ήρεμος τελείωσε το γεύμα του, και άρχισε σιγά-σιγά να καθαρίζει και να περιποιείται με ευγένεια και υπομονή τον λερωμένο αλλά χαρούμενο πατέρα του.

Όλο το εστιατόριο, παρακολουθούσε τον νέο με απορία…

ΑΛΛΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΟΝΗΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.