Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

ΕΥΦΥΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ!!

 

Η ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ!

Όταν ο Αίσωπος ήταν δούλος, ο κύριός του τον έστειλε μία ημέρα στην αγορά να του αγοράσει γιά το γεύμα του, το «καλλίτερο φαγητό» που θα έβρισκε.

Τότε ο Αίσωπος έφερε στον κύριο του, γλώσσες!

Ο κύριος του, βλέποντας τις γλώσσες απόρησε και αντέδρασε…

Ο Αίσωπος, τότε, του είπε: