Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

Η ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ!

Όταν ο Αίσωπος ήταν δούλος, ο κύριός του τον έστειλε μία ημέρα στην αγορά να του αγοράσει γιά το γεύμα του, το «καλλίτερο φαγητό» που θα έβρισκε.

Τότε ο Αίσωπος έφερε στον κύριο του, γλώσσες!

Ο κύριος του, βλέποντας τις γλώσσες απόρησε και αντέδρασε…

Ο Αίσωπος, τότε, του είπε:

«Μα, υπάρχει κάτι καλλίτερο από την γλώσσα;; Αυτή είναι το όργανο της προσευχής, της αλήθειας και της κοινωνικής συνεννοήσεως!»!

Την επομένη ημέρα, ο κύριος του, του ζήτησε να του ψωνίσει, το «χειρότερο φαγητό» που θα έβρισκε στην αγορά.

Ο Αίσωπος τότε του έφερε πάλι γλώσσες!

Και όταν ο κύριός του τον ερώτησε, τί εσήμαινε αυτή η ιστορία, ο Αίσωπος του είπε:

«Μα, η γλώσσα δεν είναι το χειρότερο από όλα;; Αυτή είναι το όργανο της βλασφημίας, της έριδος και του ψεύδους!»!!