Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!

 

        << «Θα σου δείξω εγώ πώς να προσεύχεσαι, και μου λες αν μπορείς ή όχι».
        Ακούμπησε το εργόχειρό Του δίπλα, σηκώθηκε, τίναξε τα ξυλαράκια απ’ την ποδιά Του, και ψηλός, λευκογένειος, ιεροπρεπής πλησίασε τον νιπτήρα λέγοντας:
        «Είναι πρωΐ και σηκώθηκες από τον ύπνο», άνοιξε ο Γέροντας το νερό και άρχισε με απλές κινήσεις να πλένει τα χέρια και το πρόσωπό Του επαναλαμβάνοντας γλυκά και παρακλητικά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»! Πλησίασε την πετσέτα και σκουπίσθηκε συνεχίζοντας και την ευχή. Μετά στράφηκε με το φωτεινό Του πρόσωπο στον νέο και τον ερώτησε:

Η ΒΑΘΕΙΑ ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΥΡΠΟΛΗΤΟΥ!!