Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ!!!


Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ!!!

 

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ήταν άνδρας υψηλός, μεγαλόσωμος και ρωμαλέος τόσο, ώστε έσερνε μεγάλους κορμούς δένδρων, δεμένους με ένα σχοινί, όταν εκτίζετο η ιερά και πανσεβάσμιος Μονή της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, από τον Ίδιον ως ηγούμενο και τους άλλους αδελφούς.

Στην Τράπεζα του Μοναστηριού, ο Όσιος παρετήρησε ότι, ένας από τους αδελφούς τον περιεργαζόταν επιτιμητικά, επειδή, ενώ οι λοιποί μοναχοί έτρωγαν ένα πιάτο φαγητό, εκείνος κατανάλωνε ολίγον περισσότερο.