Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

ΜΑΚΡΑΝ, ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ!!

Ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν μπόρεσε να οργανώσει τη ζωή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει αρκετή «σχόλη» (ελεύθερο χρόνο), γιά την προσευχή και την πνευματική θεωρία του Θεού. Και αιτία αυτού είναι, το άπληστο πάθος της «φιλοκτημοσύνης». Το πάθος αυτό της πλεονεξίας, ο Απόστολος Παύλος ωνόμασε ειδωλολατρεία!!

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ!!