Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ!!


 

«Μην μετακινείς όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι Πατέρες σου!»!!