Σάββατο 7 Μαΐου 2022

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ!!

 

1. Να γνωρίζεις ότι, τα σχετικά με τη Θεία Χάρη έχουν ως εξής: Ας υποθέσουμε ότι, η τελειότητα έχει δώδεκα σκαλοπάτια. Συμβαίνει λοιπόν να φθάση κάποιος και στο δωδέκατο σκαλοπάτι, αλλά πάλι υποχωρεί η Θεία Χάρη και κατεβαίνει ένα σκαλοπάτι, σταματώντας στο ενδέκατο. Σε αυτό το σκαλί, και να ακούει και να μιλάει και να φροντίζει γιά κάτι, ο συγκεκριμένος χαριτωμένος αγωνιστής, μπορεί. Αν όμως έμενε στο δωδέκατο σκαλοπάτι, θα ήταν εκστατικός, και δεν θα εφρόντιζε γιά τους αδελφούς του ούτε θα ασχολείτο με τη διακονία του λόγου!

2. Ο Κύριος είπε: «Όταν θα έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήση σε όλη την Αλήθεια!». Εκείνος λοιπόν θα προσευχηθή και Εκείνος θα κλάψη. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος: «Εμείς δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε όπως πρέπει, αλλά το Άγιο Πνεύμα, το Ίδιο, μεσιτεύει γιά εμάς με στεναγμούς αλαλήτους»! Διότι, μόνο στο Άγιο Πνεύμα είναι φανερό το Θέλημα του Θεού. Και όταν, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, επιφοίτησε ο Παράκλητος και η Δύναμη του Αγαθού Πνεύματος σκήνωσε στις ψυχές των Αποστόλων, αφαιρέθηκε από αυτούς το κάλυμμα της κακίας, καταργήθηκαν τα πάθη και ξεσκεπάσθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους! Και αφού γέμισαν από σοφία και έγιναν τέλειοι από το Άγιο Πνεύμα, έμαθαν, πώς να πράττουν το Θέλημα του Θεού!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ!!