Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει γιά τoν χαρακτήρα και την επαγγελία του Χριστιανισμού:

«Ο Χριστιανισμός, δεν είναι σύστημα φιλοσοφικό, ούτε εδρεύει μόνο στο γνωστικό του ανθρώπου, αλλά μάλλον στο βουλητικό και συναισθηματικό. Διότι ο Χριστιανισμός, δεν έχει σαν αρχή την μόρφωση απλώς του πνεύματος, αλλά την διάπλαση της καρδιάς!

ΑΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΛΙΨΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΣ.