Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ!!

1. Δεν είναι μικρός ο αγώνας που χρειάζεται, γιά να συντρίψωμε το θάνατο. Λέει βέβαια ο Κύριος: «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας», ευρίσκεται όμως και ο θάνατος μέσα μας, και μας πολεμάει και μας αιχμαλωτίζει. Αν νικήσωμε σ’ αυτόν τον πόλεμο, θα φύγει κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός, και η έρημος καρδιά θα γεμίσει πηγές υδάτων. Ο Προφήτης μάς πληροφορεί: «Εγώ θα δώσω νερά σ’ εκείνους, που βαδίζουν στην κατάξερη έρημο και διψούνε». Και ο Ίδιος ο Κύριος μας λέει: «Όποιος πίνει από τα νερά, που Εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα»!!

«ΘΑΡΣΕΙΤΕ, ΕΓΩ ΕΙΜΙ· ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ» (Ματθ. ΙΔ’27’)!!!