Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ!!

1. Δεν είναι μικρός ο αγώνας που χρειάζεται, γιά να συντρίψωμε το θάνατο. Λέει βέβαια ο Κύριος: «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας», ευρίσκεται όμως και ο θάνατος μέσα μας, και μας πολεμάει και μας αιχμαλωτίζει. Αν νικήσωμε σ’ αυτόν τον πόλεμο, θα φύγει κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός, και η έρημος καρδιά θα γεμίσει πηγές υδάτων. Ο Προφήτης μάς πληροφορεί: «Εγώ θα δώσω νερά σ’ εκείνους, που βαδίζουν στην κατάξερη έρημο και διψούνε». Και ο Ίδιος ο Κύριος μας λέει: «Όποιος πίνει από τα νερά, που Εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα»!!

2. Η ψυχή που κυριεύεται από την ακηδία (= αμέλεια), κατέχεται και από την απιστία. Γι’ αυτό αναβάλλει από μέρα σε μέρα και δεν δέχεται το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα, δίνει φτερά στον εαυτό της με όνειρα, γιατί την έχει κυριεύσει η οίηση, η οποία είναι αναπηρία ψυχής, που δεν μπορεί να δει τις αδυναμίες της.

 

3. Όπως το νεογέννητο βρέφος είναι εικόνα του τέλειου άνδρα, έτσι και η ψυχή είναι εικόνα του Θεού, που την έπλασε. Όπως λοιπόν το παιδί όσο μεγαλώνει, τόσο γνωρίζει τον πατέρα του και την πατρική περιουσία που μέλλει να κληρονομήσει, έτσι και η ψυχή πριν από την παρακοή, προοδεύοντας θα έφθανε στα μέτρα της τελειότητος του Χριστού μας. Αφού όμως παρήκουσε, απομακρύνθηκε από τον Θεόν και σκοτίσθηκε και πλανήθηκε μακριά από Αυτόν. Ο Θεός, όμως, δεν έπαυσε να την καλεί κοντά Του, αρχικά με τους προφήτες και μετά με τον ερχομό Του στη γη. Χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου υπέμεινε ονειδισμούς, ύβρεις, ραπίσματα και τέλος σταυρικό θάνατο. Γιά να μας υποδείξει, ποιά διάθεση οφείλομε να έχωμε, σ’ εκείνους που μας ονειδίζουν και εξευτελίζουν ή επιδιώκουν και τον θάνατό μας ακόμη. Να γίνωμε, δηλαδή, σαν κωφοί και άλαλοι, παρακαλώντας τον Κύριο, να μας καθαρίσει από τα κρυφά πάθη μας, με τον σκοπό να γίνωμε άμεμπτοι. Τότε, θα μας αποκαλυφθή Εκείνος και θα απολαύσωμε την αιώνια ανάπαυση μαζί Του!

 

4. Αν θέλεις να αποκτήσεις, άνθρωπε, τη δόξα που είχες στην αρχή και που έχασες, κάνε το εξής: Όπως παραμέλησες τις Εντολές του Θεού και υπέκυψες στις συμβουλές του σατανά, έτσι τώρα να επιστρέψεις στον Κύριο, οπότε, με πολύ κόπο και ιδρώτα, θα πάρεις πίσω τον πλούτο σου!  Όποιος, λοιπόν, νοιάζεται γιά την ψυχή του, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του, που είναι Ναός του Θεού, γιά να διατηρηθή άσπιλος! Τότε έρχεται Εκείνος, που υποσχέθηκε ότι, θα κατοικήσει μέσα μας και θα περιπατήσει μαζί μας, οπότε η ψυχή μας καταξιώνεται και γίνεται όντως κατοικητήριο του Θεού!!

 

Μελέτημα 13ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.