Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩ ΕΚΚΡΟΥΕΤΑΙ (ΑΡΧ. ΓΝΩΜΙΚΟΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ γ.ΚΛΕΟΠΑ ΗΛΙΕ.

 

“Ήλθε στην εξομολόγηση ένας ηλικιωμένος και μου λέει:

 

«Πάτερ, βάλε μου έναν σκληρό κανόνα, επειδή δεν μπορώ να απαλλαγώ από τα πάθη μου».

«Γέροντα, αγωνίσου, γιατί τα πάθη οδηγούν στην κόλαση», του είπα.

«Πάτερ, τα εσυνήθισα, δεν μπορώ να τα αφήσω».

«Γέροντα, πρόσεχε, να απαλλαγής από τα πάθη σου, γιατί ο θάνατος είναι κοντά».

«Θέλω να τα αφήσω, αλλά δεν ξέρω πως».

«Αν δεν μπορείς να αφήσεις την αμαρτία, πώς θα υπομείνεις την αιώνια τιμωρία;».

«Φοβάμαι την κόλαση, αλλά είμαι δέσμιος των παθών μου».

Νο 7/9 - Ι. ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.