Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ!!

 

<<…Ο πατέρας μου, Μηνάς Κεφαλάς, ήταν υιός του Ανδρέου και της Μαριάννας το γένος  Κατσαΐτη, και εγεννήθη εις το Ληξούρι της Κεφαλλονιάς. Ο παπά-Μπασιάς ήτο στενός φίλος της οικογένειας Κατσαΐτη, την οποία επεσκέπτετο πολύ συχνά. Η νόνα μας (γιαγιά μας) είχε αποκτήσει δύο θυγατέρες και η επιθυμία της ήτο, να αποκτήση και υιούς.

Όταν σε κάποια επίσκεψι ο παπά-Μπασιάς επληροφορήθη, ότι ανέμενε τέκνον, της ευλόγησε την κοιλίαν της και ανέφερε τα ονόματα: «Μηνάς, Βίκτωρ, Βικέντιος». Η Μαριάννα Κεφαλά εγέννησε άρρεν τέκνον το οποίον και εβάπτισε Γεράσιμον. Το τέκνον μετ’ ολίγον όμως απέθανεν. Ο παπά-Μπασιάς την επεσκέφθη και πάλιν και αφού την είδε περίλυπο της είπε ότι, είχε παρακούσει τους λόγους του. Την επαρηγόρησε όμως, λέγοντας της ότι,  θα εγεννούσε και πάλι αγόρι και της ευλόγησε την κοιλία επαναλαμβάνοντας τα τρία ονόματα : «Μηνάς, Βίκτωρ, Βικέντιος».

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ, ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Ησαΐου. ΚΣΤ’9’)!!!