Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ο ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΓΙΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΑΙΓΙΝΗΣ!!

 

        1. <<Τον Άγιο Νεκτάριο, τον είχα Πνευματικό πατέρα, όταν ήμουν λαϊκός νέος, αλλά και όταν έγινα Μοναχός και Ιερομόναχος, και είχα ευεργετηθή υπ’ αυτού και οδηγηθή εις την πνευματική και μοναχική πολιτεία. Και από ανίατη ασθένεια, την οποία οι ιατροί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν, εκείνος με εθεράπευσε· και από κίνδυνο θανάτου, τον οποίον ο ανθρωποκτόνος διάβολος επεχείρησε να μου προξενήση, με έσωσε και πολυτρόπως με ωφέλησε>>!

        2. Το 1910, επιστρέφοντας ο πατήρ Φιλόθεος από προσκύνημα στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκε κατά τα τέλη Αυγούστου στην Αίγινα τον πνευματικό του διδάσκαλο και πατέρα, και σημείωσε τα εξής:
        <<Αφού καθήσαμε, άρχισε να με καθοδηγεί στον δρόμο της αρετής, στην κατόρθωση των εντολών του Κυρίου. Τον ερώτησα:
        «Πώς θα μπορέσω, Πάτερ, να απαλλαγώ από την θεομίσητη υπερηφάνεια;».
        Και εκείνος με αγάπη και ταπείνωση, μου απήντησε:
        «Οι Άγιοι Πατέρες ημών λέγουν ότι, κάθε αμαρτία νικάται με την αντίστοιχη ενάντια αρετή. Ο φθόνος με την αγάπη, η υπερηφάνεια με την ταπείνωση, η φιλαργυρία με την ακτημοσύνη, η πλεονεξία και η ασπλαγχνία με την ελεημοσύνη και ευσπλαγχνία, η αμέλεια με την επιμέλεια, η γαστριμαργία και κοιλιοδουλεία με την νηστεία και εγκράτεια, η πολυλογία με τη σιωπή, η κατάκρισις με την αυτομεμψία..., και εν γένει κάθε κακία νικάται με κάθε αρετή, ως λέγει και ο προφήτης Δαβίδ: “Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν”!! Εάν θέλης, να απαλλαγής και εσύ και εγώ και όλοι οι Χριστιανοί από την αμαρτία της υπερηφάνειας, την μάνα και γεννήτρια όλων των αμαρτιών και πρόξενον όλων των κακών, θα απαλλαγούμε διά της ταπεινοφροσύνης!»!!!>>.

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΡΗΣΙΣ!!