Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ!!


 

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΡΓΩΝ!!


 

<<Σχετικά με την αναγκαιότητα των έργων που θα συντελέσουν στην τελειότητα, ο Θεοδώρητος, λέει:

«Δεν αρκεί η πίστις γιά να σωθή αυτός που πιστεύει, αλλά γιά να φθάση στην τελειότητα απαιτούνται και τα έργα»!

 Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, λέει:

«Η πίστις είναι εκούσια συγκατάθεσις της ψυχής· δεν γίνεται  όμως  εργάτις του αγαθού  και των  δικαίων έργων, αν  δεν τεθή ως θεμέλιο η αγάπη εις τον Χριστόν»!

 Ο Θεοφύλακτος λέει: