Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΡΓΩΝ!!


 

<<Σχετικά με την αναγκαιότητα των έργων που θα συντελέσουν στην τελειότητα, ο Θεοδώρητος, λέει:

«Δεν αρκεί η πίστις γιά να σωθή αυτός που πιστεύει, αλλά γιά να φθάση στην τελειότητα απαιτούνται και τα έργα»!

 Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, λέει:

«Η πίστις είναι εκούσια συγκατάθεσις της ψυχής· δεν γίνεται  όμως  εργάτις του αγαθού  και των  δικαίων έργων, αν  δεν τεθή ως θεμέλιο η αγάπη εις τον Χριστόν»!

 Ο Θεοφύλακτος λέει:

«Η πίστις που εκδηλώνεται με αγάπη είναι το παν! Οφείλει, δηλαδή, διά της εν Χριστώ αγάπης να είναι πάντα ενεργής και ζωντανή. Μάθε, επομένως, ότι η πίστις φανερώνει τα έργα της με την αγάπη και έτσι αποδεικνύεται ζωντανή! Όταν όμως δεν έχει αγάπη, είναι ανενεργής…»!

 Παρόμοιο είναι και το χωρίο που λέει ότι η πίστις δίχως τα έργα είναι νεκρή.

 Ο δε Άγιος Φώτιος, λέει:

«Πρέπει οι αρετές να είναι συνυφασμένες με την πίστι και οι δύο μαζί να καταρτίζουν τον σπουδαίο άνθρωπο. Διότι, με την ευθύτητα του τρόπου ζωής προβάλλεται η καλή διαγωγή και η ευπρέπεια, η δε καθαρότητα των πράξεων δηλώνει την Θεϊκήν προέλευσιν της πίστεως. Από αυτά, το καθένα ξεχωριστά και χωρίς το άλλο είναι εύκολο να παρασυρθή και να χαθή, γιατί δεν αντέχει να καθρεφτίζεται μόνο του, στις ψυχές των ανθρώπων»!

 Και ο Άγιος Ιγνάτιος, λέει:

«Αρχή της ζωής είναι η πίστις, τέλος δε η αγάπη»!

 Όσοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν εις τον Χριστόν, δεν αναγνωρίζονται μόνο από αυτά που λένε, αλλά κυρίως, από αυτά που πράττουν! Από τον καρπό γνωρίζεται το δένδρο!!>>!!!

 

Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως (1846-9/11/1920)

Πηγή: «Το γνώθι σαυτόν» του Αγίου Νεκταρίου.