Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!


 

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ!!!

        Κάποτε, καθώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, επήγαινε στην Εκκλησία, τον επλησίασε κάποιος αριστοκράτης, από τον οποίο οι κλέπτες είχαν αφαιρέσει τα πάντα, και γι’ αυτό είχε περιπέσει σε μεγάλη πτωχεία. Ο Άγιος τον ευσπλαγχνίσθηκε, και εζήτησε να του δώσουν δεκαπέντε λίτρες (η λίτρα ήταν ίση με 325 γραμμάρια) χρυσάφι!
        Ο υπεύθυνος, ωστόσο, που επήρε αυτή την εντολή, από τη μιά επειδή τον παρέσυρε η παρακοή, από την άλλη επειδή εκείνοι που υπηρετούσαν στην Εκκλησία του είπαν ότι, τα χρήματα που απέμεναν δεν ήταν πολλά (καθώς ο άγιος δεν συνήθιζε να αποταμιεύει), παρέδωσε μόνο πέντε λίτρες χρυσάφι.
        Στην έξοδό του από την Εκκλησία, ο Άγιος συνάντησε κάποια γυναίκα χήρα, πάρα πολύ πλούσια, η οποία του παρέδωσε ένα έγγραφο δωρεάς πεντακοσίων λιτρών χρυσού! Ο Άγιος, μόλις εδιάβασε το χαρτί της χήρας, αντελήφθη με τη Χάρη που κατοικούσε μέσα Του, ότι η εντολή Του, να παραδοθούν δεκαπέντε λίτρες χρυσός στον πτωχό αριστοκράτη, δεν εκπληρώθηκε σωστά.