Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

Η ΕΛΛΑΜΨΙΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ!!!

1.Το Φως που έλαμψε στον μακάριο Απόστολο Παύλο, στον δρόμο της Δαμασκού, το Ίδιο Φως με το Οποίο και υψώθηκε ως τον Τρίτο Ουρανό και άκουσε αλάλητα Μυστήρια, δεν ήταν κάποιος φωτισμός νοημάτων και γνώσεως. Ήταν Υποστατική μέσα στην ψυχή έλλαμψη, της Δυνάμεως του Αγαθού Πνεύματος! Την υπερβολική λαμπρότητα Αυτού του Φωτός δεν μπόρεσαν να αντέξουν τα σαρκικά μάτια Του και τυφλώθηκαν! Με Αυτό το Φως, αποκαλύπτεται κάθε γνώση και γνωστοποιείται αληθινά ο Θεός, στην άξια και αγαπώμενη από Αυτόν ψυχή!

Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ, ΤΟΥ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ.