Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!

«Η Αγάπη, είναι το μεγαλύτερο από τα Δώρα του Θεού, διότι αποτελεί επιστροφή στη βίωση της ενότητας του ανθρώπου, στην εμπειρία της μίας ανθρώπινης φύσης, στην υπέρβαση της ατομικότητας του ανθρώπου!

Το θεμέλιο της Αγάπης, είναι η υποστατική ένωση του Χριστού! Ο Πατέρας είναι ενωμένος σε μία Θεότητα με τον Υιό και ο Υιός ενωμένος με τον άνθρωπο, ως ένσαρκος Λόγος σε ένα Πρόσωπο! Όλοι οι πιστοί εντασσόμαστε στο ένα Σώμα του Χριστού και επομένως, δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε αναμεταξύ μας σαν ξένοι. Είμασθε ενωμένοι, λόγω του ότι έχουμε την ιδία φύση και την ίδια πίστη, και αποτελούμε μέλη του ενός Σώματος, το οποίο δεν επιτρέπεται να διασπούμε!

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ, ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ!!