Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ, ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ!!


 

Είπε ο αββάς Ποιμήν:

«Την ώρα που θα καλύψουμε  το σφάλμα του αδελφού μας,

 εκείνη την ώρα ο Θεός σκεπάζει το δικό μας!»!!

Γεροντικόν