Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ!!!

 

1. «Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει», λέει ο Απόστολος Παύλος (Ο ύμνος της αγάπης - Α΄Κορινθ. ΙΓ’,1-8 & 13). Η τέλεια αγάπη δεν υπόκειται ούτε σε πτώση, ούτε σε πάθος, αλλά είναι τέτοια, ώστε και οι γλώσσες των Αγγέλων και η προφητεία και όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν, όταν συγκριθούν μ’ εκείνη. Έτσι οφείλουν και οι προεστώτες, όχι από θυμό και υψηλοφροσύνη, ούτε γιά εκδίκηση, να εκπαιδεύουν τους αδελφούς εκείνους, που έχουν ανάγκη παιδαγωγήσεως, αλλά με σπλάγχνα οικτιρμών και με σκοπό την πνευματική τους ωφέλεια και διόρθωσή τους.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ!!