Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΡΥΘΗΜΑ!!!

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!!


 

-Αγία Βαρβάρα μίλησε και ο Άη-Σάββας απεκρίθη, μαζώχτε ξύλα και άχυρα και σύρτε και στον μύλο, Άη-Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος!

-Αγία Βαρβάρα μίλησε και ο Άη-Σάββας αποκρίθη κι Αγιονικόλας έτρεξε να πάει να λειτουργήσει!

-Γύρω-γύρω του Χριστού, η κορφή του χειμωνιού!

-Δεκέμβρη μου, με πάγωσες και πώς να ξεπαγώσω!