Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Ο ΟΝΑΓΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ.


     Ο Αββάς Ελλήν επισκέφθηκε κάποτε τους αδελφούς του και, αφού τους έδωσε πολλές συμβουλές, επέστρεφε στην έρημο κουβαλώντας μερικά εφόδια. Βλέποντας κάποιους όναγρους να βόσκουν, τους είπε: 

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ.


«Εἶπε Γέρων: Ἡ γαστριμαργία μήτηρ  ἐστί τῆς πορνείας.
Εἶπε πάλιν: Ὁ κρατῶν γαστρός κρατεῖν δύναται 
καί πορνείας καί γλώσσης».