Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

«ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»!!!


 

 Στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου (4ος αιώνας), ζούσε κάποιος πλούσιος, που ανήκε μαζί με τη γυναίκα του, στην αίρεση των Πνευματομάχων.

Κάποτε, ακούγοντας τη διδαχή του Αγίου, μετανόησε και επέστρεψε στην αλήθεια της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η γυναίκα του, όμως, ενώ με το στόμα ωμολογούσε την πίστη της στο Ορθόδοξο δόγμα, με την καρδιά της συνέχισε να ακολουθή την αίρεση.

Σε μία μεγάλη εορτή της Εκκλησίας, που συνήθιζαν να κοινωνούν πολλοί Χριστιανοί, συνέβη το εξής περιστατικό:

 

Η γυναίκα του πλουσίου, επήγε κρυφά στους ιερείς των αιρετικών, γιά να κοινωνήσει. Δεν εκοινώνησε όμως, αλλά αφού επήρε στα χέρια της τον άρτο, τον έκρυψε με προσοχή.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ!!