Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ!!

 

<< Η στροφή όλων μας προς τον Χριστό, αποτελεί σανίδα σωτηρίας γιά το Έθνος που κινδυνεύει. Μία μόνη ελπίδα μάς απομένει, εάν θέλουμε και εμείς να σωθούμε από τον κίνδυνο και η Πατρίδα μας να ζήση: Να μετανοήσωμε!!

Η Κυβέρνηση και όλοι οι Έλληνες, εάν θέλουμε την σωτηρία μας, θα την βρούμε μόνο στην μετάνοια και την επιστροφή στον Θεό, από τον Οποίο απομακρυνθήκαμε...

ΤΟ ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ, ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!