Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ!!

 

O Φλάβιος Βελισσάριος ή απλά Βελισσάριος (505-565), ήταν Στρατηγός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θεωρείται από τους σπουδαιότερους στρατιωτικούς ηγέτες όλων των εποχών. 

Γεννήθηκε στην πόλη Γερμέν (σημερινό Ορμένιο) της Θράκης. Σε νεαρή ηλικία πήγε στην Κωνσταντινούπολη και κατατάχθηκε ως αξιωματικός στην Αυτοκρατορική φρουρά. Εκείνη την περίοδο γνωρίσθηκε με τον μελλοντικό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος τον διώρισε στην προσωπική του φρουρά. Γρήγορα ο Βελισσάριος, ανέβηκε όλα τα αξιώματα, φθάνοντας στον βαθμό του Στρατηγού.

Σε μία μάχη, ο Στρατηγός Βελισσάριος, έπιασε αιχμάλωτο τον Βασιλιά των εχθρών, τον οποίο και φυλάκισαν.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ…