Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ!


 

Το 1140, ο Βασιλιάς Conrad της Γερμανίας, αποφάσισε να εισβάλλει σε μία πόλη της Βαυαρίας, το Weinsberg. Ο ηγεμόνας της πόλεως, ο δούκας Welf, συγκέντρωσε τους άντρες του και στην αρχή κατάφερε να αποκρούσει τις επιθέσεις του Βασιλιά. Τελικά, όμως, μετά από επίμονες επιθέσεις, το Weinsberg έπεσε στα χέρια του Βασιλιά Conrad.

Εξωργισμένος, από την ηρωϊκή αντίσταση που συνάντησε, ο Conrad, αποφάσισε να καταστρέψει το Weinsberg  και να θανατώσει τους υπερασπιστές του. Ωστόσο, άλλαξε απόφαση μετά από διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το λατινικό χρονικό Chronica regia Coloniensis (συντάχθηκε τη δεκαετία του 1170), δόθηκε το προνόμιο, μόνο στις γυναίκες της Πόλης, να φύγουν με ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ!