Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΠΕΜΠΤΗΝ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ!!!


 

Ο Ίδιος ο Κύριος, προ του Εκουσίου Πάθους Του, αφήνει μοναδικόν και ανεπανάληπτον παράδειγμα διακονίας, προς τον συνάνθρωπον!!!

Αφού έλαβε μία λεκάνη με νερό έπλυνε τους πόδας των Μαθητών Του και εν συνεχεία, τους εσπόγγισε με μία πετσέτα, επισημαίνοντας ότι, και αυτοί οφείλουν, με βαθειά αγάπη και ταπείνωση, «ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας» (Ιωάνν.ΙΓ΄14΄)!!!

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΛΙΨΕΙΣ!!