Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΠΕΜΠΤΗΝ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ!!!


 

Ο Ίδιος ο Κύριος, προ του Εκουσίου Πάθους Του, αφήνει μοναδικόν και ανεπανάληπτον παράδειγμα διακονίας, προς τον συνάνθρωπον!!!

Αφού έλαβε μία λεκάνη με νερό έπλυνε τους πόδας των Μαθητών Του και εν συνεχεία, τους εσπόγγισε με μία πετσέτα, επισημαίνοντας ότι, και αυτοί οφείλουν, με βαθειά αγάπη και ταπείνωση, «ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας» (Ιωάνν.ΙΓ΄14΄)!!!

Κατόπιν, επηκολούθησε ο Μυστικός Δείπνος, όπου διά πρώτην φορά, από τον Ίδιο τον Θεάνθρωπο Κύριο, ευλογήθηκαν ο άρτος και ο οίνος και μετεβλήθησαν εις Σώμα και Αίμα Ιδικόν Του!!!

Αυτό έγινε, προς χάριν των Μαθητών Του, προ του Εκουσίου Πάθους Του, διά να μεταλάβουν αυτοί πρώτοι των Αχράντων Μυστηρίων και με Προσωπική πλέον Εντολή του Ιδίου του Κυρίου, να τελείται το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, εις το διηνεκές, εις την Εκκλησίαν Του!!!    

  

 

"Δρομοκήρυξ"