Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΛΙΨΕΙΣ!!


 

 

«Κάθε άνθρωπος, που δεν πέρασε από θλίψεις,  δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην Βασιλεία του Θεού»!!

Μέγας Αντώνιος